Co by vaše děti měly umět, aby byly úspěšné v 21. století

Každý se snaží pro své děti udělat to nejlepší. Vybrat nejlepší školku, školu, gymnázium i vysokou. Svět našich dětí ale bude trochu jiný ten náš – co by vlastně měly umět?

  • orientovat se v informacích a kriticky myslet – zcela pryč je doba biflování. Dnes je totiž informací tolik, že šance stát se “polyhistorem” je minimální. Mnohem podstatnější je schopnost informace najít a správně vyhodnotit.
  • organizovat sebe i svůj čas – žijeme v době, která klade velké nároky na výkon a přináší časový stres. Lepší to nebude. Schopnost stanovit priority a udělat plán práce se proto stane kritickou.
  • spolupráce s ostatními – dříve se kladl důraz na indiviuální výkon. K čemu je ale jedinec, když není schopen pracovat pro větší skupinu, tým? Schopnost předat svoje silné stránky a upozadit se v těch, kde jsme slabší, se stane důležitou. Kromě toho bude také důležitou schopnost komunikovat a domluvit se na věcech s ostatními.
  • soustředění – v dnešní době jsme zcela zahlcen informacemi a dalšími podněty. Jen těžko se nám daří zklidnit, soustředit a dodělat jednu věc. Lze přepokládat, že informací a zdrojů rušení bude ještě přibývat.

Podrobněji se můžete o tomto tématu dočíst zde.

Přečtěte si také další články na našem webu.

Mgr. Jakub Nosek, MBA, ACC (nosek@yes4grow.cz) je business mentor a management konzultant s téměř 16 lety zkušeností v oblasti poskytování služeb zaměřených na výkon, rozvoj a zvyšování efektivity jednotlivců i firem. Je zaměřen na rozvoj společností, zvýšení efektivity a motivaci pracovníků. Je aktivním účastníkem (poradcem, mentorem, porotcem) v různých akcelerátorech, start-up soutěžích a dalších programech podporujících rozvoj nových projektů a také hodnotitelem mnoha dotačních programů v České republice i Evropské unii.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *