Koučink… lesk,bída a ROI?

V posledních několika letech mám pocit, že s kouči doslova roztrhl pytel. Koučink je moderní, sexy a hojně využívaný způsob práce s lidmi a zajištění jejich rozvoje. Na trhu existuje velké množství koučů, používajících různé koučovací přístupy, mající různou kvalitu podle toho, jakou mají certifikaci nebo jestli vůbec, poptávající různou cenu za své služby. Koučink je ale také zahalen jistou mlhou… klienti se mě ptají jaký je opravdový přínos a návratnost investovaných peněz, ROI?

Přijde mi, že tyto otázky jsou typické pro stádium produkty/služby, kdy opadne počáteční nadšení a nerealistický optimismus, že nový nástroj/služba vyřeší vše. V klasickém koučinku by měl totiž být kouč z podstaty nestranný, nezaujatý, nezasahující do myšlení klienta, nenavrhující řešení. Cíl sezení definuje klient sám. To ale může být velký problém v okamžiku, kdy si kouče pro koučovaného platí někdo jiný, např. zaměstnavatel. Ten má nějaký záměr a chce dosáhnout pomocí koučovaného konkrétních cílů. Výsledkem koučovací spolupráci by tedy měl být posun v oblasti, kterou definuje zadavatel (plátce).

Ze zkušeností, které sdílíme s kolegy, ale ve firmách často vidíme, že cíle koučinku nejsou dobře definovány. Na koučink jsou často posíláni zaměstnanci, kteří řeší nějaké akutní pracovní problémy. Koučink je často zaměňován s terapií, resp. považován za společensky přijatelnější formu (“nejdu k terapeutovi, ale ke koučovi!”) Klient se potřebuje “vypovídat”, vyjádřit svoje emoce. Jak ukazují vědecké studie – pouhá skutečnost toho, že hovoří s někým, koho považuje za odborníka, přinese to, že se mu uleví. Po ukončení sezení je ale klient opuštěn – uleví se mu, cítí se lépe… ale ztrácí potřebu do další práce, ztrácí pro to také motivaci. Koučink tedy sice vyřeší akutní situaci, ale nepřispívá přiliš k dosažení dlouhobého zlepšení.

Pro koučink v pracovní oblasti přichází s tzv. výkonnostním koučinkem – ten je zaměřen především na precizní zadání cíle a měřitelnost jeho výsledků. Jako příklad cílů výkonnostního koučinku můžeme uvést zvýšení obratu obchodního týmu, snížení nemocnosti na pracovišti, zvýšení objemu zpracovaných zakázek, zvýšení úspěšnost nabídek, zvýšení efektivity výroby, snížení spotřeby materiálu, energií apod. V podstatě jakýkoliv pracovní cíl lze převést do formy metriky. Podstatou práce výkonnostního kouče není jednorázové sezení s definicí cíle, generování možností řešení, popř. motivace, ale střednědobé (3-9 měsíců) doprovázení klienta na jeho cestě k dosažení cíle. Měřitelnost je výhodná pro toho, kdo výkonnostní koučování zadává a platí – je možné zcela jasně změřit poměr nákladů a přínosů (Return on Investment) – zainteresovat výkonnostního kouče na výsledku. Z mé praxe mohu uvést, že ROI se pro klienta v ročním horizontu pohynuje typicky na úrovni 300-2000%.

Pokud máte zájem o bližší informace nebo spolupráci, neváhejte mi napsat na nosek@yes4grow.cz

Přečtěte si také další články na našem webu.

Mgr. Jakub Nosek, MBA, ACC (nosek@yes4grow.cz) je business mentor a management konzultant s téměř 16 lety zkušeností v oblasti poskytování služeb zaměřených na výkon, rozvoj a zvyšování efektivity jednotlivců i firem. Je zaměřen na rozvoj společností, zvýšení efektivity a motivaci pracovníků. Je aktivním účastníkem (poradcem, mentorem, porotcem) v různých akcelerátorech, start-up soutěžích a dalších programech podporujících rozvoj nových projektů a také hodnotitelem mnoha dotačních programů v České republice i Evropské unii.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *