Ovládněte své emoce – nejdůležitější schopnost pro 21. století

Všichni cítíme emoce, ale v práci po nás často chtějí, abychom se chovali profesionálně, věcně a naše emoce potlačovali. Pro některé z nás to ale může být velmi obtížné a potlačené emoce se v nás mohou ukládat a později způsobit neočekávaný výbuch nebo dokonce zdravotní problémy.

Výzkum schopností ovládat naše emoce se stává jednou z nejrychleji rostoucích oblastí psychologie. Podle posledních průzkumů bylo zjištěno, že schopnost ovládat emoce jako část emoční inteligence je důležitý předpoklad pro mentální zdraví, společenské vztahy, studijní výsledky i pracovní výkonnost. V průzkumech se často definuje ovládání emocí jako kontrolovaná schopnost je potlačit nebo jim dát průchod – je to schopnost uvědomit si, co cítíte a podle toho reagovat.

Když na nás působí nějaký vnější podnět, má naše zvířecí část mozku naprogramováno reagovat okamžitě, aby nebezpečí pominulo. Schopnost ovládat emoce je tedy schopnost kontrolovat vnější vlivy (resp. nereagovat na ně hned), získat odstup od podnětu. uvědomit si, jak na vás působí a rozhodnout se, jak na ně bude reagovat (tak to píše např. také Covey v knize Sedm návyků vůdčích osobností).

Lidé, které mají problémy s kontrolou svých emocí reagují i na sebemenší negativní podnět silnou emoční odezvou – křičí, obviňují, jinak vyjadřují svoji agresivitu nebo používají pasivně-agresivní chování. Takové chování ale snad ničí vztahy v rodině nebo na pracovišti.

Jak jednoduše zvládnout emoce?

  1. uvědomte si, jak se cítíte – co vás nejvíc rozrušuje? co nejste ochotni tolerovat?
  2. identifikujte co cítíte, když je vám nejhůř – jak byste to popsali
  3. identifikujte co cítíte, když je vám nejlíp – jak byste to popsali
  4. když vás něco rozčílí – zkuste se na chvíli zastavit a uvědomit si, co vás vlastně opravdu rozčiluje

Víc o tomto tématu si přečtete v tomto článku, kde se také dovíte o mindfulness, cvičení pozornosti a klidu.

Přečtěte si také další články na našem webu.

Mgr. Jakub Nosek, MBA, ACC (nosek@yes4grow.cz) je business mentor a management konzultant s téměř 16 lety zkušeností v oblasti poskytování služeb zaměřených na výkon, rozvoj a zvyšování efektivity jednotlivců i firem. Je zaměřen na rozvoj společností, zvýšení efektivity a motivaci pracovníků. Je aktivním účastníkem (poradcem, mentorem, porotcem) v různých akcelerátorech, start-up soutěžích a dalších programech podporujících rozvoj nových projektů a také hodnotitelem mnoha dotačních programů v České republice i Evropské unii.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *