Mastermind

Přijďte sdílet, naučit se od ostatních a poznat nové lidi – přesně k tomu slouží Mastermind skupiny – aby spolu řešili aktuální problémy, navzájem se podporovali, rozvíjeli a podporovali díky sdílení znalostí, zkušeností a kontaktů.

Myšlenka mastermind skupiny byla poprvé popsána v knize Napoleona Hilla, Pravidlo úspěchu. Koncept rozvinul dále Andrew Carnegie, který věděl, že postrádá nutné odborné technické znalosti a rozhodl se obklopit zkušenými lidmi, kteří zaplnili mezery v jeho vlastních znalostech a zkušenostech. Mezi další významné osobnosti, které využívaly výhod Mastermind skupin patří např. Henry Ford, Thomas Edison nebo Bill Gates.

Máte zájem procvičit svoji mysl a zúčastnit se Mastermind skupiny? napište nám!

Jak Mastermind skupina funguje?

MMG je skupina o 6-12 lidech, kteří se scházejí pravidelně nebo nepravidelně na pevně danou dobu (např. 2 hodiny) a řeší konkrétní praktické téma, které prezentuje buď někdo kdo ze skupiny nebo je připraveno facilitátorem.

Co mi Mastermind skupina přinese?

 • učení ze zkušeností ostatních – nové pohledy na řešení, know-how, zkušenosti ostatních členů
 • konzultace kritických business rozhodnutí se skupinou zkušených lidí – snížení rizika špatného rozhodnutí
 • inspirace a dosahování cílů – členství ve skupině podporuje odpovědnost a je motivací k dosahování cílů
 • outside box thinking – vznik nových nápadů, aplikace znalostí a postupů z jiných odvětví, mnohem efektivnější než běžná školení nebo 1:1 poradenství 
 • networking – setkání s novými lidmi, potenciální spolupracovníci pro další projekty
 • komunita – členství v exkluzivní skupině, která má společná témata a poskytuje podporu

Jakou strukturu má setkání skupiny?

 • krátké přivítání a minutová prezentace každého účastníka
 • rekapitulace minulého setkání a co se od něj událo
 • prezentaci aktuálního praktického problému k řešení jedním z účastníků
 • diskuse, brainstorming, generování řešení – smyslem je probrat co nejširší možnost řešení a předložit je k výběru
 • shrnutí/rekapitulace možností

Jaké mohou být témata MMGs?

 • oborově/tematické (např. řízení týmu, osobní efektivita, time management, marketing, HR, finanční řízení, zvládání stresu, řízení projektů
 • průřezové (např. mladí manažeři,začínající manažeři z akademické sféry, lékaři, výrobní manažeři v Brně, top manažeři, start-up manažeři)

Máte zájem o mastermind skupiny osobně nebo ve vaší firmě?napište nám!