Řízení projektů

Problémy s řízení projektů se vyskytují v téměř všude – od vývoje software, zpracování zakázek ve službách až po výrobní podniky. Lidé řízení projektu často řeší „jednoduše“ – nasazením nástrojů. Tyto nástroje (např. Microsoft Project a další) jsou vhodné pro evidenci, vyžadují striktní vstupy (rozpad na podúkoly, pevné termíny apod.) – zpravidla ale nepostihují právě ty faktory, které přináší praxe. Jedná se např. o:

  • nepřesné odhady trvání úkolu – v rámci projektu definujete jednotlivé úkoly a jejich délku. V reálném světě se ale téměř vždy netrefíte – buď je termín krátký (nestihne se provést) nebo dlouhý (zbytečně se plýtvá čas). Oboje způsobuje problémy při postupu projektu.
  • nejistota dostupnosti zdrojů – např. onemocní lidé ve firmě, pokazí se stroj nebo dodavatel nedodá slíbenou dodávku v požadované kvalitě a čase.
  • multitasking – daný zdroj (pracovník, stroj, dodavatel) má více úkolů – který má dělat první?
  • multiprojekty – v rámci organizace se často řeší více projektů využívající stejné zdroje naráz. Který projekt a kdy má být spuštěn?

Máme zkušenosti s řízení rozsáhlých multiprojektových firem s multitasking, vysokým stupněm nejistoty dostupnosti zdrojů a trvání úkolů.

Máte zájem o spolupráci v oblasti řízení projektů? Kontaktujte nás!