Strategické poradensví

Za dobu fungování jsme spolupracovali s více než 400 klienty, kterým jsme připravovali strategie pro rozvoj nebo vylepšení jejich businessu. Nabízíme např.:

  • přípravu podnikatelského záměru (business plánu)
  • vytvoření Lean Canvas
  • vytvoření systému řízení výkonu na základě Strategic Maps a Balanced Scorecard
  • nastavení systému indikátorů výkonu (KPI) pro vaši společnost
  • zhodnocení podle EFQM a nastavení systému rozvoje pro další období

Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás!